Spring navigation over

Skivevirksomhed i front for digital vækst

18-09-2017

Skov A/S i Glyngøre har bidraget til nationale anbefalinger for digital vækst i fødevareklyngen

SKOVs CEO, Jørgen Yde, overrakte i dag finansminister Kristian Jensen rapporten ’Digital vækst i fødevareklyngen’, som indeholder visioner og anbefalinger til, hvordan den danske fødevareklynge kan løfte sig til nye højder ved hjælp af digitalisering. 

Jørgen Yde har gennem de seneste måneder deltaget i et panel nedsat af Landbrug & Fødevarer sammen med 14 repræsentanter fra industri og videninstitutioner i fødevareerhvervet. Formålet er at skabe retning og sætte turbo på den digitale vækst i erhvervet. 

Fra venstre: Karen Hækkerup, adm. dir. L&F, Jørgen Yde, CEO SKOV A/S og Kristian Jensen, finansminister.

- Det er ikke tilfældigt, at SKOV går forrest og her er med til at nytænke teknologisk udvikling, der kan skabe vækst for hele fødevareklyngen, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard, som deltog i overrækkelsen af rapporten, som foregik under et stort presseopbud på virksomheden i Glyngøre. 

- Vi har mange virksomheder i Skive Kommune indenfor fødevareklyngen, både i den primære produktion, men også tilknyttede industrier som blandt andet SKOV, der er vores største og mest ekspanderende på global plan. For få måneder siden indviede SKOV et nyt bygningskompleks til over 50 millioner kroner. Det er en virksomhed, der har valgt at investere i Skiveegnen, og som her er med til at matche og forsætte den stærke udvikling, de er inde i, siger borgmesteren. 

Stærkt udgangspunkt
Ifølge Landbrug & Fødevarer har den danske fødevareklynge et meget stærkt udgangspunkt for at løfte sig til nye højder ved hjælp af digitalisering. Erhvervet står således på et unikt fundament af data indsamlet over flere årtier, og robotter og sensorer har for længst gjort sit indtog både i stalden og forarbejdningen. Det har været med til at udvikle den effektive, sikre fødevareproduktion Danmark er verdenskendt for. 

Med tidens teknologiske kvantespring kan erhvervet komme endnu videre. Digitalisering kan skabe bedre bundlinje, ved at forbedre, effektivisere og optimere fødevareproduktionen, så den skaber vækst med mindre aftryk og ressourcespild. Derudover kan vi i Danmark udvikle digitale løsninger, som både kan bruges i egen produktion og omsættes til eksportsuccesser. Og digitalisering kan bruges til at komme tættere på forbrugerne – og vice versa. 

For at hjælpe til at erhvervet får høstet de digitale gevinster, ved f.eks. at forbedre bundlinje og potentielt skabe merværdi på produkterne, nedsatte Landbrug & Fødevarer i 2017 Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen. Panelets opgave har været at skabe en vision for digital vækst i fødevareklyngen og komme med konkrete forslag til, hvordan visionen indfris. 

Deltagere
Ved overrækkelsen af rapporten med vision og anbefalinger for digital vækst i fødevareklyngen deltog en række repræsentanter fra virksomheder og organisationer fra fødevareerhvervet: 

Kristian Jensen, finansminister
Ministersekretær Peter Thiesen
Borgmester, Skive, Peder Christian Kirkegaard (V)
Niels Jørgen Villesen, CFO Tican
Jørgen Yde, CEO SKOV A/S
Karen Hækkerup, adm. dir. L&F
Anders Liechti, senior vicepresident FOSS
Christoffer Hage, vicedir., DLG
Kristian Lundsgaard-Karlshøj, godsejer
Ivar Ravn, dir. business SEGES
Martin Merrild, formand for L&F
Anders Klöcker, områdedirektør, L&F
Kathrine Blæsbjerg Sørensen, L&F
Mille Marie Christensen, L&F
Rune Slot, L&F