I Skive Kommune har vi indgået en aftale med Telenor, blandt andet om opsætningen af 5 nye mobilmaster på Skiveegnen, der alle forventes at være i drift inden udgangen af 2017. Når disse ’mobilhuller’ er lukket, vil den udendørs mobildækning være på over 99 % af de bebyggede matrikler i kommunen.

Den bedre mobildækning er et resultat af en fælles strategi for den digitale infrastruktur, som vi har udarbejdet sammen med de øvrige kommuner og regionen i Region Midt. Strategien skal bidrage til at gøre det mere attraktivt for operatørerne at udbygge den digitale infrastruktur.

Derudover arbejder vi for at skubbe yderligere på udviklingen af infrastrukturen i vores område gennem samarbejdet i Business Region MidtVest, BRMV.

Publiceret 11-10-2017